0:00/???
  1. Polonez

Recorded September 3, 2011, Gora-Kalwaria, Poland